Hall of Fame           super ranking : Leitner Julian 866 Punkte, Leitner Christian 798 Punkte, Wimmer Anja 756 Punkte,             Team Rankings : ÖAV - Graz 8171 Punkte, NFÖ - St. Veit an der Glan 7251 Punkte, HPS - SPK Fothia 7058 Punkte,

announcement

Type of competition
date (Thursday)
location of the event
Of competition Organisation
registration registration

agenda

Changes reserved - time differences possible

Event / mode

Type of competition
categories
 • Categ.: C female 1996 - 1999
 • Kinder 1 - U10 female 1999 - 2000
 • Cat.: C 1 female 1999 - 2000
 • Kinder 1 - U10 female 2000 - 2001
 • Cat.: C1 (Kinder 1) female 2000 - 2003
 • Kids1 - U10 female 2000 - 2001
 • Kinder 1 mixed 2000 - 2005
 • Kinder 1 female 2000 - 2001
 • Kinder 1 - U10 female 2001 - 2002
 • Cat.: C1 (Kinder 1) female 2001 - 2003
 • Kids1 - U10 female 2001 - 2002
 • MINIS mixed 2004 - 2005
 • Kinder 1 female 2001 - 2002
 • Minis mixed 2003 - 2004
 • Mini I female 2004 - 2006
 • U10 female 2002 - 2003
 • U10 female 2002 - 2003
 • Mini I female 2004 - 2006
 • Mini I female 2004 - 2006
 • U10 female 2002 - 2003
 • U8 mixed 2004 - 2006
 • U10 - Kids I female 2002 - 2004
 • MINI mixed 2005 - 2006
 • U10 female 2003 - 2006
 • U10 female 2003 - 2004
 • U10 female 2003 - 2004
 • U10 female 2003 - 2004
 • U 8 mixed 2005 - 2006
 • Minis mixed 2005 - 2006
 • Female female 1995 - 2011
 • U10 female 2004 - 2005
 • U10 female 2004 - 2005
 • U10 female 2004 - 2007
 • U10 female 2004 - 2005
 • U08 female 2009 - 2010
 • U8 mixed 2006 - 2007
 • Minis (06/07) mixed 2006 - 2007
 • U10 female 2005 - 2006
 • U10 female 2005 - 2006
 • U10 female 2005 - 2006
 • U10 female 2005 - 2006
 • U8 mixed 2007 - 2008
 • Minis mixed 2007 - 2008
 • U10 female 2006 - 2007
 • U10 female 2006 - 2007
 • U08 female 2008 - 2009
 • U08 female 2008 - 2009
 • U08 mixed 2008 - 2009
 • U08 female 2009 - 2010
 • Mini mixed 2008 - 2009
 • U08 female 2009 - 2010
 • U08 female 2009 - 2010
 • U10 female 2007 - 2008
 • U8 mixed 2009 - 2010
 • U8 mixed 2009 - 2010
 • U08 female 2010 - 2011
 • U8 female 2010 - 2011
 • U8 mixed 2010 - 2012
 • U12 mixed 2006 - 2007
 • U10 female 2008 - 2009
 • U08 female 2011 - 2012
 • U08 female 2011 - 2012
 • U8 mixed 2011 - 2013
 • U10 female 2009 - 2010
 • U12 mixed 2007 - 2008
 • U08 female 2012 - 2013
 • U08 female 2012 - 2013
 • U8 mixed 2012 - 2013
 • U8 mixed 2012 - 2013
 • Categ.: C male 1996 - 1999
 • Kinder 1 - U10 male 1999 - 2000
 • Cat.: C 1 male 1999 - 2000
 • Kinder 1 - U10 male 2000 - 2001
 • Cat.: C1 (Kinder 1) male 2000 - 2003
 • Kids1 - U10 male 2000 - 2001
 • Kinder 2 mixed 1998 - 1999
 • Kinder 1 male 2000 - 2003
 • Kinder 1 - U10 male 2001 - 2002
 • Cat.: C1 (Kinder 1) male 2001 - 2003
 • Kids1 - U10 male 2001 - 2002
 • KINDER 1 mixed 2002 - 2003
 • Kinder 1 male 2001 - 2002
 • Kinder 1 female 2001 - 2002
 • Mini I male 2004 - 2006
 • U10 male 2002 - 2003
 • U10 male 2002 - 2003
 • Mini I male 2004 - 2006
 • Mini I male 2004 - 2006
 • U10 male 2002 - 2003
 • U10 female 2002 - 2003
 • U10 - Kids I male 2002 - 2004
 • Kinder I mixed 2003 - 2004
 • U10 male 2003 - 2006
 • U10 male 2003 - 2004
 • U10 male 2003 - 2004
 • U10 male 2003 - 2004
 • U 10 female 2003 - 2004
 • Kinder 1 mixed 2003 - 2004
 • Male male 1995 - 2011
 • U10 male 2004 - 2005
 • U10 male 2004 - 2005
 • U10 male 2004 - 2007
 • U10 male 2004 - 2005
 • U08 male 2009 - 2010
 • U10 female 2004 - 2005
 • Kinder 1 (04/05) mixed 2004 - 2005
 • U10 male 2005 - 2006
 • U10 male 2005 - 2006
 • U10 male 2005 - 2006
 • U10 male 2005 - 2006
 • U10 female 2005 - 2006
 • Kinder 1 mixed 2005 - 2006
 • U10 male 2006 - 2007
 • U10 male 2006 - 2007
 • U08 male 2008 - 2009
 • U08 male 2008 - 2009
 • U10 female 2006 - 2007
 • U08 male 2009 - 2010
 • U08 male 2009 - 2010
 • U08 male 2009 - 2010
 • U10 male 2007 - 2008
 • U10 female 2007 - 2008
 • U08 male 2010 - 2011
 • U8 male 2010 - 2011
 • U10 female 2008 - 2009
 • U10 male 2008 - 2009
 • U08 male 2011 - 2012
 • U08 male 2011 - 2012
 • U10 female 2009 - 2010
 • U10 male 2009 - 2010
 • U08 male 2012 - 2013
 • U08 male 2012 - 2013
 • U10 Beginner mixed 2010 - 2011
 • U10 Beginner mixed 2010 - 2011
 • Categ.: B female 1994 - 1995
 • Kinder 2 - U12 female 1997 - 1998
 • Cat.: C 2 female 1997 - 1998
 • Mini female 1999 - 2003
 • Kinder 2 - U12 female 1998 - 1999
 • Cat.: C2 (Kinder2) female 1998 - 1999
 • Kids2 - U12 female 1998 - 1999
 • Schüler mixed 1996 - 1997
 • Kinder 2 female 1998 - 1999
 • Kinder 2 - U12 female 1999 - 2000
 • Cat.: C2 (Kinder2) female 1999 - 2000
 • Kids2 - U12 female 1999 - 2000
 • KINDER 2 mixed 2000 - 2001
 • Kinder 2 female 1999 - 2000
 • Kinder 1 male 2001 - 2002
 • Mini II female 2002 - 2003
 • U12 female 2000 - 2001
 • U12 female 2000 - 2001
 • Mini II female 2002 - 2003
 • Mini II female 2002 - 2003
 • U12 female 2000 - 2001
 • U10 male 2002 - 2003
 • U12 - Kids II female 2000 - 2001
 • Kinder II mixed 2001 - 2002
 • U12 female 2001 - 2002
 • U12 female 2001 - 2002
 • U12 female 2001 - 2002
 • U12 female 2001 - 2002
 • U 10 male 2003 - 2004
 • Kinder 2 mixed 2001 - 2002
 • U12 female 2002 - 2003
 • U12 female 2002 - 2003
 • U12 female 2002 - 2003
 • U12 female 2002 - 2003
 • U10 female 2007 - 2008
 • U10 male 2004 - 2005
 • Kinder 2 (02/03) mixed 2002 - 2003
 • U12 female 2003 - 2004
 • U12 female 2003 - 2004
 • U12 female 2003 - 2004
 • U12 female 2003 - 2004
 • U10 male 2005 - 2006
 • Kinder 2 mixed 2003 - 2004
 • U12 female 2004 - 2005
 • U12 female 2004 - 2005
 • U10 female 2006 - 2007
 • U10 female 2006 - 2007
 • U10 male 2006 - 2007
 • U10 female 2007 - 2008
 • Kinder 1 mixed 2006 - 2007
 • U10 female 2007 - 2008
 • U10 female 2007 - 2008
 • U12 female 2005 - 2006
 • U10 male 2007 - 2008
 • U10 mixed 2007 - 2008
 • U10 female 2008 - 2009
 • U10 female 2008 - 2009
 • U10 female 2008 - 2009
 • U10 male 2008 - 2009
 • U14 mixed 2004 - 2005
 • U12 female 2006 - 2007
 • U10 female 2009 - 2010
 • U10 female 2009 - 2010
 • U10 male 2009 - 2010
 • U12 female 2007 - 2008
 • U14 mixed 2005 - 2006
 • U10 female 2010 - 2011
 • U10 female 2010 - 2011
 • U10 Pro mixed 2010 - 2011
 • U10 Pro mixed 2010 - 2011
 • Categ.: B male 1994 - 1995
 • Kinder 2 - U12 male 1997 - 1998
 • Cat.: C 2 male 1997 - 1998
 • Mini male 1999 - 2003
 • Kinder 2 - U12 male 1998 - 1999
 • Cat.: C2 (Kinder2) male 1998 - 1999
 • Kids2 - U12 male 1998 - 1999
 • Jugend B mixed 1994 - 1995
 • Kinder 2 male 1998 - 1999
 • Kinder 2 - U12 male 1999 - 2000
 • Cat.: C2 (Kinder2) male 1999 - 2000
 • Kids2 - U12 male 1999 - 2000
 • SCHÜLER mixed 1998 - 1999
 • Kinder 2 male 1999 - 2000
 • Kinder 2 female 1999 - 2000
 • Mini II male 2002 - 2003
 • U12 male 2000 - 2001
 • U12 male 2000 - 2001
 • Mini II male 2002 - 2003
 • Mini II male 2002 - 2003
 • U12 male 2000 - 2001
 • U12 female 2000 - 2001
 • U12 - Kids II male 2000 - 2001
 • Schüler mixed 1999 - 2000
 • U12 male 2001 - 2002
 • U12 male 2001 - 2002
 • U12 male 2001 - 2002
 • U12 male 2001 - 2002
 • U 12 female 2001 - 2002
 • Schüler mixed 1999 - 2000
 • U12 male 2002 - 2003
 • U12 male 2002 - 2003
 • U12 male 2002 - 2003
 • U12 male 2002 - 2003
 • U10 male 2007 - 2008
 • U12 female 2002 - 2003
 • Schüler (00/01) mixed 2000 - 2001
 • U12 male 2003 - 2004
 • U12 male 2003 - 2004
 • U12 male 2003 - 2004
 • U12 male 2003 - 2004
 • U12 female 2003 - 2004
 • Schüler mixed 2001 - 2002
 • U12 male 2004 - 2005
 • U12 male 2004 - 2005
 • U10 male 2006 - 2007
 • U10 male 2006 - 2007
 • U12 female 2004 - 2005
 • U10 male 2007 - 2008
 • U10 male 2007 - 2008
 • U10 male 2007 - 2008
 • U12 male 2005 - 2006
 • U12 female 2005 - 2006
 • U10 male 2008 - 2009
 • U10 male 2008 - 2009
 • U10 male 2008 - 2009
 • U12 female 2006 - 2007
 • U12 male 2006 - 2007
 • U10 male 2009 - 2010
 • U10 male 2009 - 2010
 • U12 female 2007 - 2008
 • U12 male 2007 - 2008
 • U10 male 2010 - 2011
 • U10 male 2010 - 2011
 • U12 Beginner mixed 2008 - 2009
 • U12 Beginner mixed 2008 - 2009
 • Categ.: A female 1992 - 1993
 • Schüler - U14 female 1995 - 1996
 • Cat.: B female 1995 - 1996
 • Kinder female 1997 - 1998
 • Schüler - U14 female 1996 - 1997
 • Cat.: B (Schüler) female 1996 - 1997
 • Pupils - U14 female 1996 - 1997
 • Jugend A mixed 1992 - 1993
 • Schueler female 1996 - 1997
 • Schüler - U14 female 1997 - 1998
 • Cat.: B (Schüler) female 1997 - 1998
 • Pupils - U14 female 1997 - 1998
 • Jugend B mixed 1996 - 1997
 • Schueler female 1997 - 1998
 • Kinder 2 male 1999 - 2000
 • Kinder female 2000 - 2001
 • U14 female 1998 - 1999
 • U14 female 1998 - 1999
 • Kinder female 2000 - 2001
 • Kinder female 2000 - 2001
 • U14 female 1998 - 1999
 • U12 male 2000 - 2001
 • U14 - Pupils female 1998 - 1999
 • Jugend B mixed 1997 - 1998
 • U14 female 1999 - 2000
 • U14 female 1999 - 2000
 • U14 female 1999 - 2000
 • U14 female 1999 - 2000
 • U 12 male 2001 - 2002
 • Jugend B mixed 1997 - 1998
 • U14 female 2000 - 2001
 • U14 female 2000 - 2001
 • U14 female 2000 - 2001
 • U14 female 2000 - 2001
 • U12 female 2005 - 2006
 • U12 male 2002 - 2003
 • Jugend B (98/99) mixed 1998 - 1999
 • U14 female 2001 - 2002
 • U14 female 2001 - 2002
 • U14 female 2001 - 2002
 • U14 female 2001 - 2002
 • U12 male 2003 - 2004
 • U14 female 2002 - 2003
 • U14 female 2002 - 2003
 • U12 female 2004 - 2005
 • U12 female 2004 - 2005
 • U12 male 2004 - 2005
 • U12 female 2005 - 2006
 • Kinder 2 mixed 2004 - 2005
 • U12 female 2005 - 2006
 • U12 female 2005 - 2006
 • U14 female 2003 - 2004
 • U12 male 2005 - 2006
 • U12 mixed 2005 - 2006
 • U12 female 2006 - 2007
 • U12 female 2006 - 2007
 • U12 female 2006 - 2007
 • U12 male 2006 - 2007
 • U16 mixed 2002 - 2003
 • U14 female 2004 - 2005
 • U12 female 2007 - 2008
 • U12 female 2007 - 2008
 • U12 male 2007 - 2008
 • U14 female 2005 - 2006
 • U16 mixed 2003 - 2004
 • U12 female 2008 - 2009
 • U12 female 2008 - 2009
 • U12 Pro mixed 2008 - 2009
 • U12 Pro mixed 2008 - 2009
 • Categ.: A male 1992 - 1993
 • Schüler - U14 male 1995 - 1996
 • Cat.: B male 1995 - 1996
 • Kinder male 1997 - 1998
 • Schüler - U14 male 1996 - 1997
 • Cat.: B (Schüler) male 1996 - 1997
 • Pupils - U14 male 1996 - 1997
 • Allg. Klasse mixed 1960 - 1991
 • Schueler male 1996 - 1997
 • Schüler - U14 male 1997 - 1998
 • Cat.: B (Schüler) male 1997 - 1998
 • Pupils - U14 male 1997 - 1998
 • Jugend A + Junioren mixed 1992 - 1995
 • Schueler male 1997 - 1998
 • Schüler female 1997 - 1998
 • Kinder male 2000 - 2001
 • U14 male 1998 - 1999
 • U14 male 1998 - 1999
 • Kinder male 2000 - 2001
 • Kinder male 2000 - 2001
 • U14 male 1998 - 1999
 • U14 female 1998 - 1999
 • U14 - Pupils male 1998 - 1999
 • U14 male 1999 - 2000
 • U14 male 1999 - 2000
 • U14 male 1999 - 2000
 • U14 male 1999 - 2000
 • U 14 female 1999 - 2000
 • U14 male 2000 - 2001
 • U14 male 2000 - 2001
 • U14 male 2000 - 2001
 • U14 male 2000 - 2001
 • U12 male 2005 - 2006
 • U14 female 2000 - 2001
 • U14 male 2001 - 2002
 • U14 male 2001 - 2002
 • U14 male 2001 - 2002
 • U14 male 2001 - 2002
 • U14 female 2001 - 2002
 • U14 male 2002 - 2003
 • U14 male 2002 - 2003
 • U12 male 2004 - 2005
 • U12 male 2004 - 2005
 • U14 female 2002 - 2003
 • U12 male 2005 - 2006
 • U12 male 2005 - 2006
 • U12 male 2005 - 2006
 • U14 male 2003 - 2004
 • U14 female 2003 - 2004
 • U12 male 2006 - 2007
 • U12 male 2006 - 2007
 • U12 male 2006 - 2007
 • U14 female 2004 - 2005
 • U14 male 2004 - 2005
 • U12 male 2007 - 2008
 • U12 male 2007 - 2008
 • U14 female 2005 - 2006
 • U14 male 2005 - 2006
 • U12 male 2008 - 2009
 • U12 male 2008 - 2009
 • U14 Beginner mixed 2006 - 2007
 • U14 Beginner mixed 2006 - 2007
 • Categ.: Y female 1988 - 1991
 • Jugend B - U16 female 1993 - 1994
 • Cat.: A female 1993 - 1994
 • Schüler female 1995 - 1996
 • Jugend B - U16 female 1994 - 1995
 • Cat.: A (Jugend B) female 1994 - 1995
 • Youth B - U16 female 1994 - 1995
 • Jugend B female 1994 - 1995
 • Jugend B - U16 female 1995 - 1996
 • Cat.: A (Jugend B) female 1995 - 1996
 • Youth B - U16 female 1995 - 1996
 • Jugend B female 1995 - 1996
 • Schüler male 1997 - 1998
 • Schüler female 1998 - 1999
 • U16 female 1996 - 1997
 • U16 female 1996 - 1997
 • Schüler female 1998 - 1999
 • Schüler female 1998 - 1999
 • U16 female 1996 - 1997
 • U14 male 1998 - 1999
 • U16 - Youth B female 1996 - 1997
 • U16 female 1997 - 1998
 • U16 female 1997 - 1998
 • U16 female 1997 - 1998
 • U16 female 1997 - 1998
 • U 14 male 1999 - 2000
 • U16 female 1998 - 1999
 • U16 female 1998 - 1999
 • U16 female 1998 - 1999
 • U16 female 1998 - 1999
 • U14 female 2003 - 2004
 • U15 male 2000 - 2001
 • U16 female 1999 - 2000
 • U16 female 1999 - 2000
 • U16 female 1999 - 2000
 • U16 female 1999 - 2000
 • U14 male 2001 - 2002
 • U16 female 2000 - 2001
 • U16 female 2000 - 2001
 • U14 female 2002 - 2003
 • U14 female 2002 - 2003
 • U14 male 2002 - 2003
 • U14 female 2003 - 2004
 • Schüler mixed 2002 - 2003
 • U14 female 2003 - 2004
 • U14 female 2003 - 2004
 • U16 female 2001 - 2002
 • U14 male 2003 - 2004
 • U14 mixed 2003 - 2004
 • U14 female 2004 - 2005
 • U14 female 2004 - 2005
 • U14 female 2004 - 2005
 • U14 male 2004 - 2005
 • U16 female 2002 - 2003
 • U14 female 2005 - 2006
 • U14 female 2005 - 2006
 • U14 male 2005 - 2006
 • U16 female 2003 - 2004
 • U14 female 2006 - 2007
 • U14 female 2006 - 2007
 • U14 Pro mixed 2006 - 2007
 • U14 Pro mixed 2006 - 2007
 • Categ.: Y male 1988 - 1991
 • Jugend B - U16 male 1993 - 1994
 • Cat.: A male 1993 - 1994
 • Schüler male 1995 - 1996
 • Jugend B - U16 male 1994 - 1995
 • Cat.: A (Jugend B) male 1994 - 1995
 • Youth B - U16 male 1994 - 1995
 • Jugend B male 1994 - 1995
 • Jugend B - U16 male 1995 - 1996
 • Cat.: A (Jugend B) male 1995 - 1996
 • Youth B - U16 male 1995 - 1996
 • Jugend B male 1995 - 1996
 • Schüler male 1998 - 1999
 • U16 male 1996 - 1997
 • U16 male 1996 - 1997
 • Schüler male 1998 - 1999
 • Schüler male 1998 - 1999
 • U16 male 1996 - 1997
 • U16 - Youth B male 1996 - 1997
 • U16 male 1997 - 1998
 • U16 male 1997 - 1998
 • U16 male 1997 - 1998
 • U16 male 1997 - 1998
 • U16 male 1998 - 1999
 • U16 male 1998 - 1999
 • U16 male 1998 - 1999
 • U16 male 1998 - 1999
 • U14 male 2003 - 2004
 • U16 male 1999 - 2000
 • U16 male 1999 - 2000
 • U16 male 1999 - 2000
 • U16 male 1999 - 2000
 • U16 male 2000 - 2001
 • U16 male 2000 - 2001
 • U14 male 2002 - 2003
 • U14 male 2002 - 2003
 • U14 male 2003 - 2004
 • U14 male 2003 - 2004
 • U14 male 2003 - 2004
 • U16 male 2001 - 2002
 • U14 male 2004 - 2005
 • U14 male 2004 - 2005
 • U14 male 2004 - 2005
 • U16 male 2002 - 2003
 • U14 male 2005 - 2006
 • U14 male 2005 - 2006
 • U16 male 2003 - 2004
 • U14 male 2006 - 2007
 • U14 male 2006 - 2007
 • Junioren - U20 female 1989 - 1992
 • Cat.: Y female 1989 - 1992
 • Jugend B female 1993 - 1994
 • Junioren - U20 female 1990 - 1993
 • Cat. Y (Junioren) female 1990 - 1993
 • Juniors - U20 female 1990 - 1993
 • Jugend A + Junioren female 1990 - 1993
 • Junioren - U20 female 1991 - 1994
 • Cat. Y (Junioren) female 1991 - 1994
 • Juniors - U20 female 1991 - 1994
 • Jugend A + Junioren female 1991 - 1994
 • Jugend B female 1996 - 1997
 • U20 female 1992 - 1995
 • U20 female 1992 - 1995
 • Jugend B female 1996 - 1997
 • Jugend B female 1996 - 1997
 • U20 female 1992 - 1995
 • U20 - Juniors female 1992 - 1995
 • U20 female 1993 - 1996
 • U20 female 1993 - 1996
 • U20 female 1993 - 1996
 • U20 female 1993 - 1996
 • U20 female 1994 - 1997
 • U20 female 1994 - 1997
 • U20 female 1994 - 1997
 • U20 female 1994 - 1997
 • U16 female 2001 - 2002
 • U20 female 1995 - 1998
 • H16 female 1901 - 1998
 • H16 female 1901 - 1998
 • H16 female 1901 - 1998
 • H16 female 1901 - 1999
 • U20 female 1996 - 1999
 • U16 female 2000 - 2001
 • U16 female 2000 - 2001
 • U16 female 2001 - 2002
 • Jugend B mixed 2000 - 2001
 • U16 female 2001 - 2002
 • U16 female 2001 - 2002
 • Uxx female 1901 - 2000
 • U16 mixed 2001 - 2002
 • U16 female 2002 - 2003
 • U16 female 2002 - 2003
 • U16 female 2002 - 2003
 • Uxx female 1948 - 2001
 • U16 female 2003 - 2004
 • U16 female 2003 - 2004
 • Uxx female 1901 - 2002
 • U16 female 2004 - 2005
 • U16 female 2004 - 2005
 • Junioren - U20 male 1989 - 1992
 • Cat.: Y male 1989 - 1992
 • Jugend B male 1993 - 1994
 • Junioren - U20 male 1990 - 1993
 • Cat. Y (Junioren) male 1990 - 1993
 • Juniors - U20 male 1990 - 1993
 • Jugend A + Junioren male 1990 - 1993
 • Junioren - U20 male 1991 - 1994
 • Cat. Y (Junioren) male 1991 - 1994
 • Juniors - U20 male 1991 - 1994
 • Jugend A + Junioren male 1991 - 1994
 • Jugend B male 1996 - 1997
 • U20 male 1992 - 1995
 • U20 male 1992 - 1995
 • Jugend B male 1996 - 1997
 • Jugend B male 1996 - 1997
 • U20 male 1992 - 1995
 • U20 - Juniors male 1992 - 1995
 • U20 male 1993 - 1996
 • U20 male 1993 - 1996
 • U20 male 1993 - 1996
 • U20 male 1993 - 1996
 • U20 male 1994 - 1997
 • U20 male 1994 - 1997
 • U20 male 1994 - 1997
 • U20 male 1994 - 1997
 • U16 male 2001 - 2002
 • U20 male 1995 - 1998
 • H16 male 1901 - 1998
 • H16 male 1901 - 1998
 • H16 male 1901 - 1998
 • H16 male 1901 - 1999
 • U20 male 1996 - 1999
 • U16 male 2000 - 2001
 • U16 male 2000 - 2001
 • U16 male 2001 - 2002
 • U16 male 2001 - 2002
 • U16 male 2001 - 2002
 • Uxx male 1901 - 2000
 • U16 male 2002 - 2003
 • U16 male 2002 - 2003
 • U16 male 2002 - 2003
 • Uxx male 1948 - 2001
 • U16 male 2003 - 2004
 • U16 male 2003 - 2004
 • Uxx male 1901 - 2002
 • U16 male 2004 - 2005
 • U16 male 2004 - 2005
 • Jugend A female 1991 - 1992
 • Allgemeine Klasse female 1941 - 1990
 • Jugend A / AK female 1901 - 1995
 • Jugend A + AK female 1901 - 1995
 • Jugend A + AK female 1901 - 1995
 • H20 female 1901 - 1991
 • H20 female 1943 - 1992
 • H20 female 1944 - 1993
 • H16 female 1901 - 2000
 • H20 female 1945 - 1994
 • H20 female 1946 - 1995
 • H16 female 1901 - 1999
 • H16 female 1901 - 1999
 • H16 female 1901 - 2000
 • H16 female 1901 - 2000
 • H16 female 1901 - 2000
 • H16 female 1901 - 2001
 • H16 female 1901 - 2001
 • H16 female 1901 - 2001
 • H16 female 1901 - 2002
 • H16 female 1901 - 2002
 • H16 female 1901 - 2003
 • H16 female 1901 - 2003
 • Jugend A male 1991 - 1992
 • Allgemeine Klasse male 1941 - 1990
 • Jugend A / AK male 1901 - 1995
 • Jugend A + AK male 1901 - 1995
 • Jugend A + AK male 1901 - 1995
 • H20 male 1901 - 1991
 • H20 male 1943 - 1992
 • H20 male 1944 - 1993
 • H16 male 1901 - 2000
 • H20 male 1945 - 1994
 • H20 male 1946 - 1995
 • H16 male 1901 - 1999
 • H16 male 1901 - 1999
 • H16 male 1901 - 2000
 • H16 male 1901 - 2000
 • H16 male 1901 - 2000
 • H16 male 1901 - 2001
 • H16 male 1901 - 2001
 • H16 male 1901 - 2001
 • H16 male 1901 - 2002
 • H16 male 1901 - 2002
 • H16 male 1901 - 2003
 • H16 male 1901 - 2003
 • U10 mixed 2008 - 2009
 • U10 mixed 2009 - 2010
 • U8 mixed 2010 - 2011
 • U08 mixed 2011 - 2012
Routes Quali : Routes
Halbfinale : Routes
Final : Routes
super final : Routes
semifinal : No
Final : No

Organisational

Officials

Datenstand :
choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 687116 Besucher.!  4446281 Klicks   Wettkampf V1.071 (C)2007-2019 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.1 ms Logo BoulderHoelle